ดนตรีพื้นบ้านรวมถึงดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและแนวเพลงที่พัฒนาขึ้นจากช่วงการฟื้นฟูพื้นบ้านในศตวรรษที่ 20 เพลงพื้นบ้านบางประเภทอาจเรียกว่าเพลงโลก ดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมได้รับการกำหนดไว้ในหลายวิธีเช่นเพลงที่ส่งปากเปล่าเพลงที่มีผู้แต่งที่ไม่รู้จักหรือเพลงที่ทำตามแบบที่กำหนดเองในช่วงเวลาอันยาวนาน มันได้รับการเปรียบเทียบกับรูปแบบการค้าและคลาสสิก คำนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19th แต่ดนตรีพื้นบ้านขยายออกไปไกลกว่านั้น

ไม่มีสินค้าพบว่าตรงกับการเลือกของคุณ