การฟังที่ง่าย (บางครั้งเรียกว่าดนตรีอารมณ์) เป็นรูปแบบเพลงและรูปแบบวิทยุยอดนิยมซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในช่วง 1950s to 1970s เกี่ยวข้องกับเพลงระดับกลาง (MOR) และครอบคลุมการบันทึกเสียงมาตรฐานเพลงฮิตและนักร้องที่ไม่ใช่ร็อกที่เป็นที่นิยม ความแตกต่างจากรูปแบบดนตรีที่สวยงามโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายรวมถึงร้อยละของเสียงการเตรียมการและจังหวะเพื่อให้พอดีกับส่วนต่างๆในวันออกอากาศ

ไม่มีสินค้าพบว่าตรงกับการเลือกของคุณ