เพลงเปรี้ยวจี๊ดเป็นเพลงที่ได้รับการยกย่องว่าอยู่ในแนวหน้าของการทดลองหรือนวัตกรรมในสาขาของเพลงโดยคำว่า "เปรี้ยวจี๊ด" หมายถึงคำติชมของแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่มีอยู่การปฏิเสธสภาพที่เป็นอยู่ในองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นต้นฉบับ และความคิดในการจงใจท้าทายหรือทำให้ผู้ชมแปลกปลอม

ไม่มีสินค้าพบว่าตรงกับการเลือกของคุณ