เพลงอาหรับ (อาหรับ: الموسيقىالعربية - ALA-LC: al-mūsīqā al-'Arabiyyah) เป็นเพลงของประเทศที่พูดภาษาอาหรับทุกรูปแบบและแนวเพลงที่แตกต่างกัน ประเทศอาหรับมีหลายรูปแบบของดนตรีและหลายภาษา; แต่ละประเทศมีเพลงดั้งเดิมของตัวเอง เพลงอาหรับมีประวัติอันยาวนานในการปฏิสัมพันธ์กับหลายรูปแบบและแนวดนตรีในภูมิภาคอื่น ๆ เป็นเพลงของทุกชนชาติที่สร้างโลกอาหรับขึ้นในทุกวันนี้รัฐ 22 ทั้งหมด

ไม่มีสินค้าพบว่าตรงกับการเลือกของคุณ