พายุเฮอริเคนม่า

พายุเฮอร์ริเคน Irma พายุเฮอริเคน Irma เป็นพายุเฮอริเคนเคปเวิร์ดที่มีพลังมากและเป็นภัยพิบัติที่แข็งแกร่งที่สุดที่พบในมหาสมุทรแอตแลนติกในแง่ของลมที่มีเสถียรภาพสูงสุดนับตั้งแต่ Wilma และที่แข็งแกร่งที่สุด

อ่านเพิ่มเติม